Biuro Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Studia podyplomowe - rekrutacja online

Dane podstawowe
Wybór kierunku studiów *
Imię *
Drugie imię
Nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Telefon stacjonarny ( np.: 61 678 56 56)
Pozostałe dane osobowe
Nr pesel *
Nr dowodu osobistego *
Data wydania dowodu osobistego (yyyy-mm-dd) *
Dowód osobisty wydany przez *
Nazwisko panieńskie
Imię ojca *
Imię matki *
Płeć *
Data urodzenia (yyyy-mm-dd) *
Miejsce urodzenia *
Obywatelstwo *
Adres zamieszkania
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica, nr domu, nr lokalu *
Adres do korespondencji - zaznacz jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj, miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica, nr domu, nr lokalu *
Wykształcenie
Nazwa uczelni
Ukończony kierunek
Tytuł uzyskany *
Dane zawodowe
Miejsce zatrudnienia
Stanowisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy drogą pocztową lub środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez administratora danych osobowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w celach marketingowych i reklamowych oraz otrzymywanie od UEP informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Źródło informacji o ofercie studiów podyplomowych *