Komunikacja w dobie kryzysu, 19.05.2022

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525 (dalej: Uczelnia), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji "Komunikacja w dobie kryzysu" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wycofania udzielonej zgody oraz wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przedstawiono w Klauzuli informacyjnej.
* pole wymagane
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w "Komunikacja w dobie kryzysu" organizowanym w dniu 19 maja 2022 prosimy o wypełnienie zamieszczonego powyżej formularza rejestracyjnego.
Na 2 dni przed planowanym wydarzeniem otrzymają Państwo link z zaproszeniem na spotkanie na platformie ZOOM.