I Wielkopolskie Forum Audytu

Katedra Finansów Publicznych oraz Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową „I Wielkopolskie Forum Audytu”. Współorganizatorami konferencji są także: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) oraz Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW).

Celem konferencji jest prezentacja referatów poświęconych tematyce audytu wewnętrznego oraz wymiana doświadczeń w tym obszarze. Spotkanie ma również przyczynić się do integracji audytorów wewnętrznych z obszaru Wielkopolski. Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja nowej oferty studiów podyplomowych UEP z zakresu audytu i obszarów pokrewnych.Termin: 27 czerwca 2019 r., godz. 17:00-20:00
Miejsce: sala 111A, Gmach Główny, Al. Niepodległości 10, Poznań

Program konferencji

17:00

17:10

Otwarcie konferencji

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Dziekan Wydziału Ekonomii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP

Kierownik Katedry Finansów Publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

17:10

17:20

Wprowadzenie

Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

17:20

17:40

Wartość dodana w audycie wewnętrznym

Marzena Kujawa,

audytor wewnętrzny

17:40

18:00

Rola szkoły wyższej w przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i korupcji

dr Anna Waligóra

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

18:00

18:20

Rejestr ryzyka organizacji – modele rejestrów na przykładzie wybranych jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów z sektora prywatnego

dr Elżbieta Szczepankiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

18:20

18:30

Przerwa, networking

 

18:30

18:50

Identyfikacja ryzyka dla potrzeb audytu wewnętrznego – wybrane aspekty

Artur Gębicz

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT, IPS SGB

18:50

19:10

Audyt i funkcja kontroli w małych instytucjach finansowych

Ireneusz Suszek - Dyrektor, Zespół ds. Systemów dla Rynku Audytu i Kontroli Mikronika Sp. z o.o., ekspert PIKW i CAKW

19:10

19:30

Czy wykrywanie oszustw można planować?

Marek Dyjasz

ekspert PIKW i CAKW

19:30

19:45

Inicjatywy CAKW

Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

 

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP

dr. hab. Sławomira Kańduła, prof. nadw. UEP

dr. hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP

dr Joanna Przybylska

dr Elżbieta Szczepankiewicz

mgr inż. Leszek Adamski

 

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Aneta Kaczyńska

dr Monika Banaszewska

dr Joanna Przybylska

Zapraszamy!!!

 

Kontakt

dr Joanna Przybylska

Katedra Finansów Publicznych
tel. 61 854 39 44
joanna.przybylska@ue.poznan.pl

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w I Wielkopolskim Forum Audytu organizowanym w dniu 27 czerwca br. prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza rejestracyjnego.

Państwa dane osobowe podane poniżej będą przetwarzane tylko na potrzeby czynności związanych z rejestracją i udziałem w I Wielkopolskim Forum Audytu, chyba że wyrazicie Państwo dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej tego wydarzenia.

* pole wymagane