III Wielkopolskie Forum Audytu

Katedra Finansów Publicznych, Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe "Audytu Wewnętrznego i Compliance" UEP zapraszają na konferencję naukową „III Wielkopolskie Forum Audytu”. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom komunikowania w audycie wewnętrznym. Współorganizatorami konferencji są: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) oraz Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW).

Celem konferencji jest prezentacja referatów poświęconych tematyce audytu wewnętrznego oraz wymiana doświadczeń w tym obszarze. Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja oferty studiów podyplomowych UEP z zakresu audytu i obszarów pokrewnych.Termin: 20 maja 2021 r., godz. 10:00 - 16:00
Forma online. Osoby, które zarejestrują się na wydarzenie otrzymają dwa dni przed konferencją e-mail ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Program konferencji

10:00

10:15

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Maciej Szymczak
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem UEP

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP
Kierownik Katedry Finansów Publicznych UEP

10:15

10:30

Wprowadzenie

Leszek Adamski
Prezes Zarządu CAKW

10:30

11:00

Komunikacja podczas prowadzenia audytu wewnętrznego w świetle przepisów prawa i oczekiwań koordynatora

Rafał Krzemień
Prezes Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Przewodniczący Rady Programowej PIKW

11:00

11:30

Komunikacja audytora wewnętrznego w świetle Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego

Iwona Bogucka
Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

11:30

12:00

Umiejętności komunikacyjne audytorów wewnętrznych – czy płeć ma znaczenie?

dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP
Katedra Ekonomii Informacji UEP

12:00

12:30

Komunikowanie audytora wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP
Katedra Ekonomii Informacji UEP

12:30

12:45

Przerwa

12:45

13:15

Komunikacja audytora wewnętrznego z kierownikiem jednostki - oczekiwania kierownika

Adam Snarski
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

13:15

13:45

Komunikacja audytora wewnętrznego z audytowanym – zagrożenia i ograniczenia

Katarzyna Pędzich-Nowak
Audytor wewnętrzny UEP

13:45

14:15

Komunikacja z sygnalistą

Rafał Hryniewicz
Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. ekspert PIKW

14:15

14:45

Skuteczność komunikacji w audycie, czyli małe kroki w wielkich sprawach - doświadczenia audytora wewnętrznego

Marzena Kujawa, CGAP
Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

14:45

15:15

Komunikacja audytora z koordynatorem kontroli zarządczej

dr Katarzyna Kruczek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
Członek Zarządu CAKW

15:15

15:45

Skuteczność i bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej

Artur Gębicz
Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT, IPS SGB
ekspert PIKW

15:45

16:00

Podsumowanie

Leszek Adamski
Prezes Zarządu CAKW

 

Komitet naukowo-organizacyjny konferencji:

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP

dr hab. Sławomira Kańduła

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP

dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP

dr Jacek Jastrzębski

dr Joanna Przybylska

mgr inż. Leszek Adamski

 

Zapraszamy!!!

 

Kontakt

dr Joanna Przybylska

Katedra Finansów Publicznych
tel. 61 854 39 44
joanna.przybylska@ue.poznan.pl

 

Zapisy na konferencję zostały zakończone. Limit miejsc został wyczerpany.