Konferencja naukowa online "Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu"

Katedra Finansów Publicznych, Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wielkopolskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zapraszają na konferencję naukową „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu”.

Zagadnienia prezentowane na konferencji wpisują się w nurt promocji roli i idei audytu wewnętrznego oraz zawodu audytora wewnętrznego, jego pozycji i znaczenia w organizacji, promowania profesjonalnej wiedzy o audycie wewnętrznym oraz wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy różnymi środowiskami. Na konferencji zaprezentowane zostaną wystąpienia dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z jakimi audytorzy wewnętrzni muszą się zmierzyć w czasie pandemii.

Podczas konferencji promowane będą również studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych", "Skuteczne komunikowanie w audycie i kontroli" oraz "Zarządzanie ciągłością działania", organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nad którymi patronat merytoryczny sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Dla Członków IIA Polska udział w Konferencji będzie dodatkowo premiowany 6,5 punktami CPE, w tym 2,4 punktu za etykę.Termin: 29 października 2020 r., godz. 9:00-15:30
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ONLINE

Program konferencji
Temat: Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu
Termin: 29 października 2020 r., godz. 9:00 - 15:30
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu on-line
9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Iwona Bogucka – Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

9.10 – 9.40 Gość specjalny

 • Marian Banaś – Prezes Najwyższej Izby Kontroli

9.40 – 11.10 SESJA I – Wpływ otoczenia na działalność jednostki
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych

 • Pandemia covid-19 a gospodarka – prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (30 min)
 • Nowy model trzech linii obrony – Izabela Zydorczak, Dyrektor Audytu w Biurze Maklerskim Santander Bank Polska (30 min)
 • Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych – radca prawny dr Tomasz Bojkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (30 min)

11.10 – 11.30 Przerwa
11.30 – 13.00 SESJA II – Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w dobie kryzysu
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych

 • Be flexible, czyli funkcja audytu w czasach pandemii - Joanna Mrowicka, MBA, audytor wewnętrzny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (30 min)
 • Konflikt interesów w pracy audytora i jako przedmiot audytu – Maciej Wnuk, autor i trener, maciejwnuk.pl (30 min)
 • Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w organizacji – Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska (30 min)

13.00 – 13.15 Przerwa
13.15 – 15.15 SESJA III – Etyczne aspekty pracy zdalnej audytora
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych

 • Etyka w pracy zdalnej – Mikołaj Wojnowski, Head of Internal Audit Raisin GmbH (30 min)
 • Audyt zdalny - nowa kultura pracy i nowe wyzwania? – Agata Szczerbetka, Dyrektor Audytu Wewnętrznego (30 min)
 • Skuteczne komunikowanie w audycie wewnętrznym – prezentacja wyników badań – dr Joanna Przybylska, dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (30 min)
 • Jak się odnaleźć w trudnej sytuacji – Piotr Jaworski, audytor wewnętrzny, mentor, członek Zarządu European Mentoring & Coaching Council Poland (30 min)

15.15 – 15.30 Podsumowanie konferencji
Organizatorzy Konferencji
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Komitet naukowy
 • Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska
 • Monika Rożek, Koordynator WRK IIA Polska
 • Monika Jankowska, Zastępca Koordynatora WRK IIA Polska
 • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP
 • dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP
 • dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP
 • dr Joanna Przybylska
Komitet organizacyjny
 • Monika Rożek, Koordynator WRK IIA Polska
 • Monika Jankowska, Zastępca Koordynatora WRK IIA Polska
 • dr Monika Banaszewska
 • dr Jacek Jastrzębski
 • dr Aneta Kaczyńska
 • dr Joanna Przybylska

 

Kontakt

dr Joanna Przybylska

Katedra Finansów Publicznych
tel. 61 854 39 44
joanna.przybylska@ue.poznan.pl

 

 
* pole wymagane
Patronat medialny nad konferencją objęli:
Infor.pl
Magazyn "Audyt i Zarządzanie"