Konferencja naukowa online

"Audyt wewnętrzny - narzędzie diagnozy i wczesnego ostrzegania w organizacji. Fakty i mity na przestrzeni 20 lat"

Katedra Finansów Publicznych, Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wielkopolskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Studenckie Koło Naukowe "Audytu Wewnętrznego i Compliance" UEP zapraszają na konferencję naukową „Audyt wewnętrzny - narzędzie diagnozy i wczesnego ostrzegania w organizacji. Fakty i mity na przestrzeni 20 lat.”

Zagadnienia prezentowane na konferencji wpisują się w nurt promocji roli i idei audytu wewnętrznego oraz zawodu audytora wewnętrznego, jego pozycji i znaczenia w organizacji, promowania profesjonalnej wiedzy o audycie wewnętrznym oraz wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy różnymi środowiskami.

W tym roku postanowiliśmy podejść do tematu w sposób niestandardowy i potraktować audyt wewnętrzny jako instytucję wspierającą proces "leczenia" organizacji. Organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że interdyscyplinarne wystąpienia ujęte w programie konferencji spotkają się dużym zainteresowaniem i pozwolą spojrzeć na audyt wewnętrzny z innej, nowej perspektywy.

Podczas konferencji promowane będą również studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych", "Skuteczne komunikowanie w audycie i kontroli" oraz "Zarządzanie ciągłością działania", organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nad którymi patronat merytoryczny sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prezes Stowarzyszenia Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
Prezes Stowarzyszenia ISACA Warsaw Chapter

Patronat medialny:

Sukces po poznańsku. Biznes, ludzie, lifestyle.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 26.10.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Dla Członków IIA Polska oraz ISACA Warsaw Chapter udział w Konferencji będzie dodatkowo premiowany 6,9 CPE.


PROGRAM KONFERENCJI
Temat: Audyt wewnętrzny - narzędzie diagnozy i wczesnego ostrzegania w organizacji.
Fakty i mity na przestrzeni 20 lat
Termin: 28 października 2021 r.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, on-line, ZOOM

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Iwona Bogucka – Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

9.15 – 10.45
SESJA I – WSTĘPNE ROZPOZNANIE – Metody identyfikowania zagrożeń w organizacji
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych

Wprowadzenie – Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska oraz dr n. med. Robert Mordaka (15 minut)

 • Jestem pewien, więc pewnie się mylę. Psychologia o błędach w ocenach ekspertów, dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, ekonomiaszczescia.pl (30 min)
 • Podejście holistyczne w badaniu obszaru bezpieczeństwa informacji – dr Marlena Płonka, iCentrum Kancelaria Ochrony Danych (30 min)
 • Jednostki chorobowe w organizacji – jak skutecznie identyfikować potencjalne czynniki ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych – mgr inż. Joanna Karczewska, CISA, ISACA Warsaw Chapter (30 min)

11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 13.00 SESJA II – DIAGNOZA – Jak najlepiej rozmawiać z pacjentem? Prezentacja wyników prac w audycie wewnętrznym
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych

Wprowadzenie – Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska oraz lek. med. Paweł Żuk (15 minut)

 • Paradoksy negatywnej informacji zwrotnej – jak je wykorzystać w rozmowie z pacjentem?, Katarzyna Pawłowska, Life coach, kasiapawlowska.com (30 min)
 • Dylematy etyczne w komunikowaniu – lek. med. Andrzej Witek, Grupa Centermed
 • Morfologia organizacji – kilka słów o mapie ryzyka, jako obrazie stanu zdrowia organizacji, lek. Paweł Żuk, Prezes Zarządu Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach (30 min)

13.00 – 13.15 Przerwa
13.15 – 15.00 SESJA III – Rola audytu wewnętrznego w procesie LECZENIA organizacji
Moderator: Monika Rożek, Wielkopolskie Regionalne Koło IIA Polska

Wprowadzenie – Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska oraz dr nauk med. Michał Chudzik (15 minut)

 • Audyt wewnętrzny jako instrument leczenia organizacji? Idea a fakty... oczami beneficjenta: prezesa/dyrektora – Piotr Nowicki, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (30 min)
 • Co zrobić, gdy pacjent nie chce się leczyć? – Strategie komunikowania w sytuacjach kryzysowych, dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Katedra Ekonomii Informacji (30 min)
 • Czynności sprawdzające – szukamy odpowiedzi na pytanie czy zaproponowany sposób leczenia organizacji jest skuteczny?, Dorota Potrzebowska, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (30 min)

15.00 – 15.15 Podsumowanie konferencji
Organizatorzy Konferencji
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Komitet naukowo-organizacyjny
 • Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska
 • Monika Rożek, Koordynator WRK IIA Polska
 • Monika Jankowska, Zastępca Koordynatora WRK II Polska
 • dr Joanna Przybylska
 • dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP
 • dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP
 • dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP
 • dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP
 • dr Jacek Jastrzębski

 

Kontakt

dr Joanna Przybylska

Katedra Finansów Publicznych
tel. 61 854 39 44
joanna.przybylska@ue.poznan.pl

 

 
* pole wymagane