Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IX edycja).

Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute

Kontakt: email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl telefon: 61-854-39-35 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 

 • Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do profesjonalnego zarządzania wiedzą i informacją rynkową w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych metod statystycznych wspierających procesy decyzyjne.
 • W trakcie zajęć w ramach studiów uczestnik:
 • zdobędzie cenne umiejętności związane z analizą danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi,
 • pozna możliwości jednego z najlepszych programów służących do raportowania, przetwarzania i analizy danych - SAS, wykorzystywanego jako podstawowe narzędzie pracy w różnego rodzaju firmach na całym świecie,
 • zyska wiedzę na temat praktycznego wykorzystania metod ilościowych. Zagadnienia omawiane podczas zajęć koncentrować się będą na pobieraniu danych, ich wstępnej obróbce, przygotowywaniu danych do analizy oraz edycji wyników i dystrybucji raportów z analiz,
 • pozna zaawansowane metody analizy statystycznej, które stanowią obecnie narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez współczesnego menadżera.
 • Każdy ze słuchaczy otrzyma roczną licencję programu SAS oraz autorskie materiały.

 

Studia podyplomowe ,,Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute" skierowane są do wszystkich tych osób, które w swojej pracy mają kontakt z danymi - dokonują ich obróbki, przetwarzania, analizowania oraz wykorzystują je w procesie prognozowania. Studia są skierowane do m.in.:

 • osób pracujących w działach marketingu, badań i analiz rynkowych,
 • osób zarządzających markami, produktami oraz usługami,
 • pracowników banków, zakładów ubezpieczeń, biur maklerskich,
 • urzędów statystycznych,
 • pracowników naukowych,
 • firm badawczych,
 • kadry kierowniczej, menedżerów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą usprawnić proces podejmowania decyzji przy pomocy funkcji i narzędzi jakie oferuje jeden z najlepszy programów statystycznych - SAS,
 • wszystkich zainteresowanych.
Program
 • Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa (12 h)
 • Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML) (24 h),
 • Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS (18 h),
 • Detekcja i analiza współzależności w biznesie (18h),
 • Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS (18h),
 • Badania sondażowe (12h),
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna (18h),
 • Metody badania rynku (24h),
 • Business Intelligence (12h),
 • Wybrane zagadnienia Data Mining (12h),
 • Systemy wczesnego ostrzegania (12h),
 • Prognozowanie gospodarcze (18h),
 • Systemy informacji o przestrzeni (12h),
 • Seminarium dyplomowe.
Egzaminy
 • studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej  (z wykorzystaniem programu SAS)
 • Uczestnik studiów ma możliwość uzyskania pożądanego przez pracodawców certyfikatu firmy SAS Institute stanowiącego dowód posiadania wysokich umiejętności analitycznych. Certyfikat ten przyznany zostanie wszystkim osobom, które zdadzą przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia.

 

Liczba godzin
210

Cza trwania studiów: dwa semestry.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Możliwość rozłożenia na raty.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów § 18.1, ust. 2, pkt. 5, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Statystyki,

ul. Towarowa 55,

pokój 4.23 CEUE

61-896 Poznań

 

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje o studiach mozna uzyskać kontaktując sie telefonicznie lub mailowo z sekretariatem Katedry Statystyki lub kierownikiem studiów.

Kierownik
dr Marcin Szymkowiak, e-mail: m.szymkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Statystyki
ul. Towarowa 55
61-896 Poznań
pokój 4.23 CEUE
tel. 61-854-39-35
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.