Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (14 edycja).

Studia Podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business to Business

Kontakt: email: e.budniak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 38 38 Koszt uczestnictwa: 4300.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Marketing business-to-business, na którym skupiamy się na tych studiach oparty jest na specjalistycznej wiedzy dotyczącej relacji między firmami. Marketing opisywany w książkach i wykładany na kursach często dotyczy produktów konsumpcyjnych. Korzystanie z tej wiedzy w firmach z rynku przedsiębiorstw (business to business) jest utrudnione. Wprawdzie idea marketingu nie zmienia się w zależności od rodzaju rynku, ale diametralnie odmienne jest podejście do jej realizacji, przez to i narzędzia, z których trzeba korzystać.

więcej

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) wszystkich typów uczelni (uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych). Uczestnikami tych studiów są osoby kończące studia nietechniczne, jednak nie ekonomiczne - z reguły w grupie jest 1-2 absolwentów uczelnii ekonomicznych. Studia kierujemy do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z marketinguB2B i planują w przyszłości zarządzać marketingiem, jednak raczej nie do osób z dużym doświadczeniem w zarządzaniu marketingiem.

więcej

Program

Program studiów wyróżnia połączenie wiedzy wyniesionej ze współpracy z przedsiębiorstwami z rynku B2B z wiedzą płynącą z uczestnictwa w międzynarodowych grupach IMP i GSSI zajmujących się relacjami, marketingiem i sprzedażą B2B. 

Ramowy program obejmuje 5 głównych bloków:

 • Analiza rynku
 • Strategie marketingowe
 • Operacje marketingowe
 • Zarządzanie marketingiem
 • Projekt menadżerski (seminarium)

więcej - zobacz szczegółowy program

Zajęcia mają formę ćwiczeń warsztatowych, seminariów i wykładów, są w 100% prowadzone przez wykładowców z doświadczeniem praktycznym w marketingu B2B - pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub menedżerów.

Egzaminy

Egzaminy:

 • Strategie marketingowe
 • Analiza rynku i badania marketingowe 
 • Zarządzanie relacjami z klientami 
 • Komunikacja marketingowa na rynku B2B

oraz zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminami.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym, obejmującym obronę projektu podyplomowego.

Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy, z reguły raz w miesiącu (soboty i niedziele) od października 2017 do czerwca 2018.

więcej (terminy zjazdów)

 

 

Koszt uczestnictwa
4300.00 zł

Opłata obejmuje:

 • udział w warsztatach, wykładach i seminariach,
 • dostęp on-line do wszystkich materiałów,
 • opłaty za egzaminy,
 • obronę pracy dyplomowej,
 • dostęp do zbiorów tradycyjnych i elektronicznych (także z domu) biblioteki UEP (po wyrobieniu legitymacji, koszt dodatkowy 16 zł)
 • dostęp do sieci WiFi UEP
 • wydanie dyplomu.

Możliwość opłaty jednorazowej (4.300zł)  w 4 ratach (wysokość opłaty 4400 zł) lub 6 ratach (wysokość opłaty 4500 zł).

Termin wnoszenia opłat za studia:

 1. w przypadku płatności jednorazowej: do 10.11.2017r.
 2. przy płatności w w ratach:
 • 4 raty: do 10.11.2017 – 1.300 zł, do 15.01.2018 – 1.100 zł, do 15.03.2018 – 1.100 zł, do 15.05.2018 – 900 zł
 • 6 rat: do 16.10.2017 – 900 zł, do 15.12.2017 – 800 zł, do 15.01.2018 -  800 zł, do 15.03.2018 – 800 zł, do 15.04.2018 – 600 zł, do 15.05.2018 – 600 zł

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek o wystawienie faktury do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl ).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia. 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można listownie bądź osobiście.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli to będzie kopia, musi być  poświadczona przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu - pok.513 budynek ALTUM wieżowiec, 
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Zapisy na Studia odbywają się drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu się proszę dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu Studiów (najlepiej po uprzednim kontekcie telefonicznym 61 854 38 38,  61 854 36 79):

osobiście:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53, pokój 107
61-875 Poznań

Listownie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B

 

Dodatkowe informacje

Kontakt:

e-mail: ewa.budniak@ue.poznan.pl

grzegorz.leszczynski@ue.poznan.pl

Telefon: 61 854 38 38 
Sekretariat Studiów Podyplomowych
Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53, pokój 107
61-875 Poznań

 

Kierownik
dr hab Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP, e-mail: g.leszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
p. Ewa Budniak
Budynek UEP "C"
ul. Towarowa 53
I piętro pok.107
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.