Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business to Business

Kontakt: email: e.budniak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 38 38 Koszt uczestnictwa: 4300.00 zł Rekrutacja trwa do: 30.09.2017
Cele i zadania

Zobacz WWW Studiów

Studia skupiają się na fascynujących, ale złożonych relacjach z klientami biznesowymi.

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach marketingu i sprzedaży firm obsługujących klientów biznesowych.

Skupiamy się na przekazaniu nowoczesnej i praktycznej wiedzy z marketingu oraz doskonalenie umiejętności słuchaczy w zarządzaniu marketingowym.

Studia mają przygotować kadry menedżerskie do podejmowania decyzji w obszarach: badania potrzeb klientów, budowaniu strategii, tworzenia oferty, zarządzania kluczowymi klientami, komunikacji marketingowej, zarządzania sprzedażą oraz kierowania zespołem pracowników.

Studia są koordynowane przez CentrumB2B specjalizujące się w tematyce marketingu i sprzedaży do klientów biznesowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych).

Uczestnikami studiów mogą być menedżerowie i pracownicy działów marketingu i sprzedaży lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji.

Studia kierujemy do osób, które poszukują wiedzy nowoczesnej, uporządkowanej i opartej na połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

Program

Nasz program wyróżnia połączenie wiedzy wyniesionej ze współpracy międzynarodowej w grupach IMP i GSSI zajmujących się relacjami, marketingiem i sprzedażą B2B z doświadczeniem z pracy w firmach doradczych, badawczych i szkoleniowych. 

Ramowy program obejmuje:

 • Kształtowanie strategii marketingowej
 • Analiza rynku B2B i badania marketingowe rynku
 • Zarządzanie relacjami z klientami biznesowymi
 • Kształtowanie oferty przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa
 • Komunikacja marketingowa B2B
 • Zarządzanie cenami i sprzedażą B2B
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje biznesowe
 • Umiejętności menedżerskie: lider, kreatywność, negocjacje, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami marketingowymi
 • Seminarium podyplomowe 

Program został opracowany tak, by umożliwić wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Dlatego zajęcia mają formę ćwiczeń warsztatowych, seminariów i wykładów. Wszystkie zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem praktycznym w marketingu B2B - pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz menedżerowie przedsiębiorstw.

Jesteśmy dumni z naszego programu, dlatego prezentujemy do w szczegółach na stronie: www.marketingb2b.ue.poznan.pl

Egzaminy

Egzaminy:

 • Strategie marketingowe
 • Analiza rynku i badania marketingowe 
 • Zarządzanie relacjami z klientami 
 • Komunikacja marketingowa na rynku B2B

oraz zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminami.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym, obejmującym obronę projektu podyplomowego.

Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy, z reguły raz w miesiącu (soboty i niedziele) od października 2017 do czerwca 2018.

 

 

Koszt uczestnictwa
4300.00 zł

Opłata obejmuje:

 • udział w warsztatach, wykładach i seminariach,
 • dostęp on-line do wszystkich materiałów,
 • opłaty za egzaminy,
 • obronę pracy dyplomowej,
 • dostęp do zbiorów tradycyjnych i elektronicznych (także z domu) biblioteki UEP (po wyrobieniu legitymacji, koszt dodatkowy 16 zł)
 • dostęp do sieci WiFi UEP
 • wydanie dyplomu.

Możliwość opłaty jednorazowej (4.300zł)  w 4 ratach (wysokość opłaty 4400 zł) lub 6 ratach (wysokość opłaty 4500 zł).

Termin wnoszenia opłat za studia:

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

Do 16.10.2017r.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:

 

Płatność w IV ratach:

Do 16.10.2017 – 1.300 zł

Do 15.01.2018 – 1.100 zł

Do 15.03.2018 – 1.100 zł

Do 15.05.2018 – 900 zł

 

Płatność w VI ratach:

Do 16.10.2017 – 900 zł

Do 15.12.2017 – 800 zł

Do 15.01.2018 -  800 zł

Do 15.03.2018 – 800 zł

Do 15.04.2018 – 600 zł

Do 15.05.2018 – 600 zł

 


Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek o wystawienie faktury do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl ).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia. 

 

Zgłoszenia

 

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można listownie bądź osobiście.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli to będzie kopia, musi być  poświadczona przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu - pok.112 budynek B)
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Zapisy na Studia odbywają się drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu się proszę dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu Studiów (najlepiej po uprzednim kontekcie telefonicznym 61 854 38 38,  61 854 36 79):

osobiście:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53, pokój 107
61-875 Poznań

Listownie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B

 

Dodatkowe informacje

Kontakt:

e-mail: e.budniak@ue.poznan.pl

g.leszczynski@ue.poznan.pl

Telefon: 61 854 38 38 
Sekretariat Studiów Podyplomowych
Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53, pokój 107
61-875 Poznań

 

Kierownik
dr hab Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP, e-mail: g.leszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
p. Ewa Budniak
Budynek UEP "C"
ul. Towarowa 53
I piętro pok.107
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.