Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Menedżer produktu"

Kontakt: email: kmp@ue.poznan.pl telefon: 61-856-94-52 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studium: przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania produktem/marką, organizacji i implementacji działań rynkowych koncentrujących się na strategii produktu i marki. Istotnym wyróżnikiem studiów jest udział w zajęciach menedżerów z przedsiębiorstw takich jak: Jutrzenka Colian, Hochland,  Atlas, Kompania Piwowarska,  Agencja Reklamowa Fresh, Żywiec ,  PPK Astra oraz sieci  handlowych. Atutem studiów jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne aspekty kreowania, odnawiania czy zarządzania produktem w różnych fazach cyklu jego rynkowego życia.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomowem ukończenia studiów wyższych wszystkich typów uczelni.

Ze względu na treść i formułę programu studia adresowane są do pracowników przedsiębiorstw rynku FMCG pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu zarządzania instrumentami marketingowymi w przedsiębiorstwie oraz jego związkami z globalizującymi sie rynkami.

Program

Ramowy program przedmiotowy:
W programie studiów przewidziano problematykę z zakresu: marketingu strategicznego, badań marketingowych (produktu, marki, satysfakcji), zarządzania projektem, zarządzania marką, metod wyceny marki (znaku towarowego), ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (znaki towarowe, marka), zarządzania produktem, opakowania produktu/marki i jego projektowania, znakowania i etykietowania produktów, systemów zarządzania jakością, komunikacji marketingowej, public relations przedsiębiorstwa, komunikacji w biznesie, merchandisingu.

Dla osób z "praktyki gospodarczej" przewidzianych jest 26 godzin wykładów. 

Egzaminy

Egzaminy:

  • Marketing strategiczny
  • Zarządzanie produktem
  • Zarządzanie marką

 

Liczba godzin
172

Czas trwania studium: dwa semestry. Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie zjazdów (soboty i niedziele), odbywających się co trzy tygodnie.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

W przypadku płatności w dwóch ratach koszt studiów podyplomowych wynosi 4400 zł.

 

Sekretariat jest czynny w poniedziałki od godz. 11.30-15.00,

środy i czwartki w godz. 7.00-15.00. 

W terminie 22.07.- 16.08. 2013 r. sekretariat jest nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin zgłoszeń: do 30 września 2013 r.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu (pokój 420 A), al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

Sekretariat Katedry Marketingu Produktu (p. 420 A) jest czynny w poniedziałki w godz. 11.30-15.00,

środy i czwartki w godz. 7.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje

Informacja o studiach podyplomowych, tel. 61 856 94 52

Kierownik
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. zw. UEP, e-mail: bogdan.sojkin@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Marketingu Produktu (pokój 420A)
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. 61-856-94-52
Sekretariat jest czynny w poniedziałki w godz. 11.30 - 15.00. oraz w środy i czwartki w godz. 7.00 - 15.00
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.