Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Ubezpieczenia Gospodarcze dla Kadry Menadżerskiej Grupy Concordia''

Kontakt: email: ewa.stapyra@ue.poznan.pl telefon: 61 854 95 33 Koszt uczestnictwa: 0.00 zł Nabór zakończony

Pracowników grupy Concordia.

Koszt uczestnictwa
0.00 zł
Kierownik
dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP
Organizator studiów
V Sekretariat Międzykatedralny
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.