Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Kompetencje menedżerskie pracowników Grupy ENEA" - studia dedykowane

Kontakt: email: zsh@podyplomowe.ue.poznan.pl Koszt uczestnictwa: 0.00 zł Nabór zakończony
Liczba godzin
168
Koszt uczestnictwa
0.00 zł
Kierownik
dr Marcin Gołembski, e-mail: marcin.golembski@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.