Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami IT"

Kontakt: email: studia.kl@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 8 569088/89 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Dlaczego warto studiować Zarządzanie projektami IT?

Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami IT”, mają za zadanie przygotować kadrę menedżerską do wyzwań jakie pojawiają się w przypadku podjęcia przez organizację decyzji o digitalizacji procesów:

- powiązaniem procesów realnych z przetwarzaniem danych i z sferą wirtualną,

- stworzeniem systemu cyber-fizycznego, w szczególności z udziałem zewnętrznych dostawców oprogramowania.

 

Słuchacze mają zaznajomić się z metodyką prowadzenia projektów, którą można zastosować w każdej sytuacji, a także uzupełnić tę wiedzę o problematykę specyficzną dla projektów informatycznych (PMBook, SCRUM, ​PRINCE2, PMI). Ze względu na płynące z praktyki biznesowej dowody na to, że projekty informatyczne powinny być planowane przeprowadzane i kontrolowane z uwzględnieniem całościowego kontekstu organizacyjnego, efektywności dotychczasowych procesów i motywacji do współudziału we wdrożeniu różnych jego interesariuszy, program studiów zawiera również takie zagadnienia, jak:

- zarządzanie zmianą,

- psychologiczne aspekty pracy grupowej,

- motywowanie użytkowników końcowych do pracy z systemem informatycznym.

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, bardzo ważną rolę pełnią studia przypadków wdrożeń systemów informatycznych oraz ćwiczenia praktyczne m.in. z planowania przebiegu projektu w programie MS Project,  czy też wizualizacji procesów zgodnie z metodyką ARIS.

Cel studiów:


Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej i zawodowych trenerów.

Obszary, na których się koncentrujemy to:

- organizacja i zarządzanie projektem,

- zarządzanie systemem informatycznym,

- zarządzanie jakością w projekcie IT,

- integracja oprogramowania,

- współpraca z dostawcami oprogramowania,

- wdrożenie systemu wśród użytkowników końcowych.

Adresaci studiów:

- Studia są adresowane do osób zaangażowanych w realizację projektów IT lub wykorzystujących techniki informacyjne, pochodzących z różnych działów przedsiębiorstwa.

- Program ułożono z myślą o zapewnieniu interdyscyplinarności przekazywanych treści, co pozwala na poznanie różnych punktów widzenia, szans i zagrożeń występujących w tego typu projektach oraz ciekawą dyskusję i wymianę doświadczeń.

 

Dowiedz się więcej o programie, wykładowcach i ofercie podwójnego dyplomu ze studiami podyplomowymi "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)" w niezwykłej cenie

Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry: listopad 2017-październik 2018

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • kserokopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
Budynek Altum, p.513

Kierownik
dr Bartosz Deszczyński, e-mail: bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
Budynek Altum, p.513
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.