Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XLIV (44) edycja).

Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości

Kontakt: email: spgnp@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 Koszt uczestnictwa: 5200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Program studiów spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań - zgodnie z ustawą - o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się szacowaniem nieruchomości a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (w Kaliszu od 2007r.), uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Program

Semestr I

Ogólne zagadnienia gospodarki nieruchomościami:

 • Wybrane elementy prawa
 • Zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz rynek nieruchomości
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy gospodarki przestrzennej, budownictwa i kosztorysowania
 • Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami 

Semestr II

 • Status rzeczoznawcy, standardy zawodowe i zasady sporządzania operatów
 • Podstawy rolnictwa i gospodarki wodnej oraz wycena gruntów rolnych
 • Podstawy leśnictwa oraz wycena lasów i gruntów zadrzewionych
 • Rodzaje wartości rynkowej oraz podejścia, metody i techniki wyceny
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Matematyka w wycenie oraz opłacalność inwestycji
 • Inne rodzaje wyceny
 • Wycena podmiotów gospodarczych
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Umiejętności interdyscyplinarne - sztuka negocjacji
 • Organizacja biura rzeczoznawcy majątkowego
Egzaminy

Studia podyplomowe kończą się egzaminem obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
314

Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy (sobota w godz. 9,00 - 17,30 i niedziela w godz. 9,00 - 15,50), na ogół dwa razy w miesiącu.

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 7-8 października 2017 r.

Koszt uczestnictwa
5200.00 zł

Możliwość płatności:
w 2 ratach po 2 600 zł : I rata do 6.10.2017 r. II rata do 20.02.2018 r.
maksymalnie w 4  ratach po 1300,- zł: I rata do 6.10.2017 r., II rata do 20.12.2017 r., III rata do 20.02.2018 r., IV rata do 20.04.2018 r.

Nie jest pobierana żadna opłata rekrutacyjna.

Zgłoszenia

Nabór na koleją edycję studiów (na rok akademicki 2017/2018) rozpoczął się 5 maja i będzie trwał do 5 października 2017 r.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy dostarczyć  listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Organizator informuje, że studia nie zostaną uruchomione w przypadku liczby zgłoszeń, która nie zapewni samofinansowania się tych studiów.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

Miejsce złożenia dokumentów

tylko listownie na adres korespondencyjny:

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

studia podyplomowe

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Kierownik
prof. dr hab. Maria Trojanek, prof. zw. UEP tel. 602-139-455, e-mail: maria.trojanek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 721
tel. 691-536-144
e-mail: spgnp@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.