Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Design i komercjalizacja produktu''

Kontakt: email: kmp@ue.poznan.pl telefon: 618569452 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu designu i komercjalizacji produktu; przedstawienie gospodarczego oraz społeczno-kulturowego kontekstu designu oraz biznesowego znaczenia procesu komercjalizacji. 

Wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania designem, rozumiejących rolę designu w szerokim kontekście, potrafiących wykorzystać tkwiący w nim potencjał biznesowy oraz potrafiących efektywnie nim zarządzać w przedsiębiorstwie.

 

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich bądź wyższych licencjackich/inżynierskich wszystkich typów uczelni.

Program

Przedmioty realizowane w ramach czterech głównych bloków tematycznych:

1. EKSPLORACJA

Współczesny design i jego aspekty społeczno-kulturowo-biznesowe

Badania marketingowe w obszarze designu 

Metody analizy rynku

Analiza trendów

Analiza  zachowań konsumenta – potrzeby, preferencje, oczekiwania

Blok prawny 

Kreatywne myślenie w biznesie

2. KONCEPCJA

Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie

Kształtowanie wartości dla klienta

Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu; zarządzanie produktem w cyklu życia

Kreowanie marki

Projektowanie systemu identyfikacji wizualnej marki

Design opakowań

Zarządzanie projektem

Współpraca w zespole interdyscyplinarnym

Modelowanie procesów biznesowych

Budżetowanie

Design Thinking 

3. KOMERCJALIZACJA

Komercjalizacja produktu

Kształtowanie polityki cenowej

Projektowanie kanałów sprzedaży i zarządzanie dystrybucją

Projektowanie komunikacji z rynkiem

PR kryzysowy

Zarządzanie innowacją

Strategie zarządzania marką

Merchandising – projektowanie przestrzeni produktu w miejscu sprzedaży

4. EWALUACJA

Audyt designu w przedsiębiorstwie

Audyt marki

Marketingowe metryki sukcesu rynkowego

Controling finansowy

Wycena wartości marki

SEMINARIUM PODYPLOMOWE

Egzaminy

Każdy blok tematyczny kończy sie pisemnym egzaminem zbiorczym (pytania z każdego przedmiotu w ramach bloku).

Liczba godzin
176

Październik 2014 - wrzesień 2015

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Płatność w jednej bądź dwóch ratach.

Przy płatności w jednej racie, do 15.10.2014, koszt studiów wynosi 4300,00 zł

Przy płatnościach w dwóch ratach, I rata - 15.10.2014, II rata 31.03.2015, koszt studiów wynosi 4500,00 zł 

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Wymagane dokumenty
  • podanie kandydata,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia),
  • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie,
  • zobowiązaniem pokrycia kosztów kształcenia
  • kwerokopia dowodu osobistego kandydata
  • dwie koperty zaadresowane do siebie


Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Marketingu Produktu

Uniwerystet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Pokój 421

Godziny pracy Sekretariatu:

Pn, wt, czw: 07:30 - 15:30

Śr, pt: nieczynne

Dodatkowe informacje

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

UWAGA! Studia podyplomowe zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się wymagana ilość osób! 

Kierownik
dr inż. Katarzyna Sempruch-Krzemińska, e-mail: katarzyna.sempruch@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Marketingu Produktu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Pokój 421
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.