Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe "Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości"

Kontakt: email: spgnp@ue.poznan.pl telefon: 61 854-31-24 lub 884 36 49 29 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia do podejścia do egzaminu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla osób ubiegających się o certyfikat pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minima wyznaczone przez Polska Federację Rynku Nieruchomości.

 

 

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się doradztwem, pośrednictwem w obrocie i zarządzaniem  nieruchomościami, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku nieruchomości, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. 

Program

Semestr I

Zagadnienia dotyczące działalności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości:

            Wybrane elementy prawa i procedura ustalania stanu prawnego nieruchomości

            Techniczne aspekty gospodarowania nieruchomościami

            Finansowe aspekty gospodarowania nieruchomościami

            Organizacja transakcji

            Relacje z klientami

            Marketing nieruchomości

            Organizacja i zarządzanie firmą na rynku nieruchomości

Semestr II

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości:

            Zawieranie i realizacja umów z klientami

            Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi

            Kierunki inwestowania i rozwoju rynku nieruchomości

            Analiza rynku nieruchomości

            Analiza finansowa nieruchomości inwestycyjnych

            Due diligence nieruchomości

            Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

            Sztuka argumentacji

 

Egzaminy

Studia podyplomowe kończą się egzaminem obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
190

Czas trwania studiów: dwa semestry, trzydniowe zjazdy, na ogół dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 16.00 - 20.00), soboty (od godz. 09.00 - 15.50) i niedziele (od godz. 09.00 - 15.00).

 

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Istnieje możliwość uiszczenia wyżej określonej opłaty za Studia w następujących ratach:

1 rata w wysokości 4200 zł – płatna do dnia 30 listopada 2015 roku,

2 równe raty w wysokości 2100 zł każda – płatne do dnia 30 listopada 2015 roku oraz 28 lutego 2016 roku,

4 równe raty w wysokości 1050 zł każda – płatne do: 30 listopada 2015 roku, 30 stycznia 2016 roku,  31 marca 2016 roku oraz 30 maja 2016 roku

 

Nie jest przewidziana żadna opłata rekrutacyjna. 

 

Zgłoszenia

Nabór na I edycję studiów (na rok akademicki 2015/2016) rozpoczął się 1 sierpnia i będzie trwał do 31 października.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Inwestycji i Nieruchomości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
 Collegium Altum, pokój 1125

Adres korespondencyjny 
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań 
z dopiskiem "Katedra Inwestycji i Nieruchomości. Studia Podyplomowe Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości".

Kierownik
prof. zw. dr hab. Henryk Gawron, e-mail: henryk.gawron@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedry Inwestycji i Nieruchomości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 1123

adres korespondencyjny
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem "Katedra Inwestycji i Nieruchomości. Studia Podyplomowe Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości"
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.