Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)"

Kontakt: email: studia.kl@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 9088-89 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Dlaczego warto studiować Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)?

 

Aby sprostać aktualnym wyzwaniom stawianym przez klientów, współczesne przedsiębiorstwo stoi przed koniecznością zastosowania zaawansowanych systemów zarządzania bazami danych, które pozwolą na szybką, spersonalizowaną i profesjonalną obsługę klienta.

 

Do 70% wdrożeń CRM w przedsiębiorstwie kończy się porażką. Z drugiej strony w kanale online 55% klientów nie otrzymuje żadnych lub zdawkowe odpowiedzi, a gdy proces sprzedażowy jest bardziej skomplikowany i obejmuje kilka kanałów komunikacji straty mogą sięgać nawet do 92%. Przy tym wszystkim 30% pracowników skarży się na politykę kadrową, prawie 20% na biurokrację lub ma problem w dostrzeżeniu związku pomiędzy swoją wytężoną praca a systemem motywacji.*

 

CRM to nie cudowne narzędzie na firmowe zło. CRM wymaga zaplanowania własnego sukcesu w zakresie:

- strategii (pomysłu na obsługę klientów),

- systemu (narzędzia wspierającego strategię),

- zarządzania zmianą (przygotowania firmy do realizowania tej strategii).

 

Jeśli chcesz uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia, lub wyciągnąć twój projekt CRM na prostą te studia są dla ciebie! Jest to w szczególności propozycja dla praktyków, którzy stają przed wyzwaniem (re)definicją celów i zakresu projektu CRM, przyjęcia odpowiedniej metodologii, wyboru partnerów, pogodzenia celów marketingowo-handlowych i ograniczeń technologicznych.

 

 Cel studiów: 


 

Po zakończeniu studiów słuchacze:

- umieją powiązać sukces wdrożenia z koordynacją strategii marketingowej, systemu ICT ją wspierającego i działań z zakresu zarządzania zmianą w organizacji,

- potrafią dokonać wyboru procesów podlegających digitalizacji i ich usprawnienia przed wdrożeniem systemu klasy CRM,

- umiejętnie planują akcenty w projekcie wdrożeniowym, tak aby osiągnąć jak najszybsze konkretne wyniki uzasadniających kontynuowanie projektu,

- świadomie dokonują wyboru partnera technologicznego wdrożenia i potrafią ustrzec się przed przerzuceniem odpowiedzialności za niepowodzenia implementacji technicznej,

- potrafią zaplanować szkolenia i system motywacyjny dla pracowników na co dzień korzystających z systemu,

- potrafią wykorzystać dane rejestrowane w systemie dla celów sprzedaży i marketingu,

- mają świadomość ograniczeń, jakie nakłada na projekt ochrona danych osobowych.

 

 Obszary, na których się koncentrujemy to: 

 

Procesy CRM i ich modelowanie

- jak ustrzec się przed zakonserwowaniem "starego układu",

- jak zwiększyć efektywność procesów,

- customer delight - kreowanie wartości, która zachwyci klientów,

- social CRM - zarządzanie relacjami w mediach społecznościowych.

Projekt biznesowy i techniczny CRM

- kogo wciągnąć do projektu i jak go zorganizować,

- jak napisać biznesplan i określić szczegółowe wymogi techniczne,

- jak skłonić sprzedawców i innych pracowników, żeby aktywnie korzystali z systemu CRM.

Metodyka zarządzania projektami

- specyfika projektów z udziałem IT (perspektywa klienta i dostawcy oprogramowania),

- metodyka zarządzania projektami (PMI / PMBOK, PRINCE2, SCRUM / Agile),

- zarządzanie ryzykiem projektu,

- zarządzanie jakością projektu.

Praca z ludźmi i rozwój osobisty

- psychologia grupy,

- zarządzanie zmianą,

- szkolenia i motywacja użytkowników systemu,

- coaching w zarządzaniu projektami,

- autoprezentacja i emisja głosu (zajęcia aktorskie).

Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych

- kryteria wyboru dostawcy oprogramowania,

- szczególne klauzule umowy wdrożeniowej i umowy hostingowej,

- organizacyjne i systemowe zabezpieczenie wymogów ochrony danych osobowych.


 

Unikalne aspekty programu:

 

- Specyfika projektów wdrożeniowych ICT - perspektywa dostawcy oprogramowania (dowiesz się, jak działają dostawcy oprogramowania i jak przygotować się do współpracy z nimi),

- Szkolenia i motywacja użytkowników systemu CRM (dowiesz się jak z malkontentów wykreować ambasadorów nowego podejścia do pracy z klientami),

- Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa (dowiesz się jak czytać oferty i jakie klauzule wpisać do umowy, aby zabezpieczyć się przed opóźnieniami, niedoróbkami i przekraczaniem budżetu). Adresaci studiów:

 

Wiedzę z zakresu zarządzania relacjami z klientami (CRM) powinni posiadać menedżerowie w każdym przedsiębiorstwie, które posiada lub buduje bazę klientów, którą trzeba zarządzać.

 Dowiedz się więcej o programie, wykładowcach i ofercie podwójnego dyplomou ze studiami podyplomowymi "Zarządzanie projektami IT" w niezwykłej cenie.

* Wyniki na podstawie badań własnych

 

 

Liczba godzin
160

Czas trwania studiów: dwa semestry (od listopada 2017 do października 2018). Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Cena studiów: 4200 zł (w przypadku płatności jednorazowej), 4900 zł ( w przypadku płatności w ratach: I rata do 5.11.2017r. - 1225zł, II rata do 5.02.2018r. - 1225 zł, III rata do 5.05.2018r. - 1225 zł, IV rata do 5.08.2018r. - 1225 zł).

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań

pn-pt. w godz. 7.00-15.00 (budynek Altum, p.513)

tel. 61 8569088-89

studia.kl@fnc.ue.poznan.pl

Kierownik
dr Bartosz Deszczyński, e-mail: bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Budynek Coellegium Altum pok. 513
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.