Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie opakowaniem"

Kontakt: email: renata.dobrucka@ue.poznan.pl telefon: 732 865 168 Koszt uczestnictwa: 4650.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studium jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu opakowalnictwa.
W ramach studium omawiane będą zagadnienia dotyczące wymagań prawnych, materiałów, zapewnienia jakości, logistyki, a także zagadnienia związane z aspektem ekologicznym, projektowaniem i innowacjami w przemyśle opakowaniowym. Zajęcia prowadzone będą także przez menedżerów z przedsiębiorstw: Kompania Piwowarska S.A., Unilever Polska S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ardagh Glass Poland Sp. z o.o.

 

Studium przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) działających w sferze produkcji, dystrybucji i handlu. Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Program

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami strategii
 • Rozwój nowego produktu
 • Zarządzanie marką
 • Koniunktura gospodarcza na rynku opakowań
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania opakowaniami
 • Opakowalnictwo – wymagania prawne, materiały, logistyka, znakowanie
 • Projektowanie opakowań
 • Opakowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw
 • Innowacje opakowaniowe
 • Opakowania a ekologia
 • Warsztaty z praktykami
 • Seminarium podyplomowe

 

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami strategii
 • Opakowalnictwo
 • Opakowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw

 

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami strategii
 • Opakowalnictwo
 • Opakowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw

 

Egzaminy

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami strategii
 • Opakowalnictwo
 • Opakowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw

 

Liczba godzin
160

  

Czas trwania studium: dwa semestry. Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie zjazdów odbywających się co 2 – 3 tyg. w piątki, soboty i niedziele w terminie  od 10.2014 do 09.2015. Pierwszy zjazd odbędzie się w październiku 2014 r.

 

 

 

Koszt uczestnictwa
4650.00 zł

Koszt uczestnictwa: 4650 zł (możliwość płatności w dwóch równych ratach): 2325 zł.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

 • podanie o przyjęcie (do wydruku z panelu użytkownika),
 • kwestionariusz osobowy (do wydruku z panelu użytkownika),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia (do wydruku z panelu użytkownika),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
 • jedną średnią kopertę zaadresowaną do siebie.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod numerem 732 865 168, drogą mailową na adres renata.dobrucka@ue.poznan.pl lub listowne przyjmuje Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych (pokój 026, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań).

 

Kierownik
dr Renata Dobrucka, e-mail: renata.dobrucka@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych (pokój 026, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań).
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.