Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podpyplomowe "Zarządzanie siecią dystrybucji dla pracowników Saint Gobain" (studia zamknięte)

Kontakt: email: beata.dohnal@ue.poznan.pl telefon: 61-856-94-24 Koszt uczestnictwa: 5250.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 Zarządzanie dystrybucją w warunkach rynku konkurencyjnego jest procesem złożonym, wymagającym znajomości zasad, metod i instrumentów oddziaływania na rynek docelowy oraz tworzenia wartości dla klienta.

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sferze dystrybucji, budowania relacji z klientami, aspektów prawnych współpracy w kanałach dystrybucji, merchandisingu i zarządzania sprzedażą.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz konsultantów i praktyków gospodarczych.

Założeniem Studiów jest dostosowanie szczegółowego programu zajęć do potrzeb i oczekiwań słuchaczy delegowanych na Studia przez firmę Saint-Gobain oraz rozwiązywanie studiów przypadków obrazujących wybrane problemy decyzyjne związane z projektowaniem i zarządzaniem kanałami dystrybucji na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Studia Podyplomowe „Zarządzanie siecią dystrybucji” są przeznaczone dla pracowników Grupy Saint-Gobain, zajmujących się sprzedażą, budowaniem sieci dystrybucji i obsługą klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Uczestnikami Studiów Podyplomowych mogą być osoby mające ukończone wyższe studia licencjackie lub magisterskie wszystkich typów uczelni (wszystkich kierunków studiów).

Program

·         Strategiczne zarządzanie marketingowe

·         Komunikacja i negocjacje handlowe

·         Planowanie i zarządzanie sprzedażą

·         Umowy gospodarcze

·         Problemy finansowe w zarządzaniu sprzedażą

·         Zarządzanie zespołem sprzedawców

·         Zarządzanie marką

·         Zarządzanie dystrybucją na rynku krajowym i międzynarodowym

·         Zarządzanie relacjami na rynku B2B

·         Strategie cen i marż

·         Merchandising

·         Handel elektroniczny

·         Wydarzenia marketingowe

·         Zarządzanie sprzedażą – warsztaty, Konsultanci z praktyki gospodarczej          

·         Seminaria podyplomowe

Egzaminy

Planowanie i zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie dystrybucją na rynku krajowym i międzynarodowym

Strategie cen i marż

Zarządzanie marką

Handel elektroniczny

Studia Podyplomowe kończą się egzaminem końcowym, obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
160

luty 2014 - luty 2015

Koszt uczestnictwa
5250.00 zł

Zgłoszenia

Zgłoszenia poprzez aplikację on line http://podyplomowe.ue.poznan.pl.  

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Handlu i Marketingu (pokój 323, tel. 856 94 24), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, w terminie do 10 marca 2014.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie na Studia winien zawierać następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie,
życiorys,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia),
dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie.

Miejsce złożenia dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Handlu i Marketingu
pokój 323
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
prof. dr hab. Maria Sławińska, e-mail: maria.slawinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Handlu i Marketingu
pokój 323,
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.