Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VI edycja).

Studia Podyplomowe "Lean Manufacturing"

Kontakt: email: justyna.gorna@ue.poznan.pl telefon: 505826645; 501-080-832; Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Lean Manufacturing  jest systemem zarządzania produkcją mającym na celu eliminowanie marnotrawstwa i zapobieganie marnotrawstwu. Do marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zbędny ruch, jak również powtarzanie czynności, zbędny proces, nadmierne zapasy, braki, złe
produkty, niewykorzystaną kreatywność ludzi, częściowo używane systemy (programy komputerowe i związana z nimi administracja), nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Pragnienie tworzenia jest fundamentalną cechą człowieka a produkcja odgrywa decydującą rolę w zasilaniu wzrostu gospodarczego. Lean Manufacturing jest środkiem zwiększającym zdolność firmy do dodawania wartości poprzez eliminację marnotrawstwa. Lean Manufacturing dotyczy czterech specyficznych celów dla wszystkich poziomów organizacji: oferowanie klientowi jakości i obsługi, zapewnienie umiejętności pracownikom opartych na szacunku i współpracy, redukowanie kosztów poprzez eliminowanie marnotrawstwa, stworzenie elastycznego systemu produkcji.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach Lean Manufacturing w organizacji. Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

 •  kreować strategię LM w organizacji;
 • samodzielnie zaplanować i wdrożyć narzędzia LM;
 • przygotować master plan wdrożenia działań LM;
 • mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w
  organizacji.

Ponadto, absolwent studiów podyplomowych nabędzie między
innymi następujące umiejętności:

 • umiejętności menedżerskie w zakresie Lean Manufacturing, 
 • umiejętności promowania zarządzania organizacją zgodnie z
  filozofią Lean,
 • umiejętności pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program
 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing - 4 h
 • Zarządzanie procesowe - 8 h
 • Mapowanie procesów - 16 h
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych - 16 h
 • Standaryzacja - 4 h
 • Zarządzanie jakością w Lean Manufacturing - 16 h
 • Jakościowe narzędzia doskonalenia - 16 h
 • Zaangażowanie i rozój pracowników w organizacji "lean" - 16
 • Lean a SixSigma - 16 h
 • 5S i zarządzanie wizualne - 8 h
 • Analiza przyczyn źródłowych - 16 h
 • Total Productive Maintenance - 16 h
 • Analiza studiów przypadków - 8 h
 • Zastosowanie statystyki w SixSigma - 6 h
 • Seminarium dyplomowe - 8 h

 

Egzaminy

Obowiązki słuchaczy studium:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów,
 •  przygotowanie pracy dyplomowej z obszarów tematycznych studium i uzyskanie pozytywnej jej oceny,
 • zdanie egzaminu końcowego obejmującego w szczególności tematykę pracy dyplomowej.
 • mozliwość uzyskania certyfikatu trenera  GREEN BELT
Liczba godzin
182

Zajęcia będą realizowane przez 2 semestry (od marca 2018 do lutego 2019), w systemie zaocznym (soboty-niedziele).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

z możliwością rozłożenia na dwie raty:

 I rata do 25 marca 2018 roku

II rata do 15 września 2018 roku

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie finansowe,
 • zdjęcie   35 x 45 (podpisane na odwrocie),
 • dwie koperty C5 (162x229) zaadresowane do siebie.

Kwestionariusz, podanie i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z  panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce z gumką podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz  imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1720 (Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel: 505826645)
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

Dodatkowe informacje

zajęcia praktyczne

Kierownik
dr hab. inż. Justyna Górna, prof. nadzw. UEP tel. 501 080 832, e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań, pokój 1720 lub 1717
Sylwia Blaszka-tel.505826645
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.