Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XXXIII edycja).

Studia Podyplomowe "Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw"

Kontakt: email: studiapodlog@ue.poznan.pl telefon: 698-417-432 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Zapraszamy na 32.  edycję naszych studiów

Cele i zadania studiów: przekazanie  najnowszej wiedzy  i   umiejętności menedżerskich  w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i międzynarodowych łańcuchach dostaw (łańcuchach, w których firmy są względem siebie dostawcami i odbiorcami). Już przed wielu laty odrzuciliśmy podział kształcenia na logistykę i zarządzanie łańcuchami dostaw. Dziś nie można tego rozdzielać Należy natomiast dążyć  do tego by absolwenci mogli uważać się za stuprocentowych menedżerów w zakresie kwestii międzynarodowych i mogli swobodnie działać w obrotach w ramach UE i poza nią. Łączne podejście jest też konieczne w przypadku logistyki w skali jednego przedsiębiorstwa i w skali wielu firm (w łańcuchu dostaw). Tak też ułożony jest program studiów (szczegółowy program na stronie http://www.klit.ue.poznan.pl/cms/studia-podyplomowe.

Dla słuchaczy przygotowaliśmy pięć książek - podręczniki zarządzania łańcuchami dostaw, analizy przypadków i sesje wyjazdowe.

 • Toyota droga do ciągłego doskonalenia, J.K. Liker, J.K. Franz,
 • Strategie łańcuchów dostaw, Red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2010,
 • Odkrywanie prawdy o zyskach, T.M. Zieliński, Wydawnictwo, Akademia Menadżera 2007,
 • Sieci w gospodarce, Red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2013,

Program i treści Studiów odpowiadają standardom zachodnioeuropejskim. W ciągu 30 lat prowadzenia Studiów  (1200 absolwentów) zgromadziliśmy najlepszych wykładowców z Wydziału Zarządzania, Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednak większość zajęć  prowadzą wybitni menedżerowie logistyki  z takich firm jak: Philips, VW, Apator, Jungheinrich, Media Expert, Polmar, Colian Logistic, PEPCO Poland, Kampania Piwowarska oraz pracownicy firm konsultingowych. Część zajęć jest prowadzona w laboratoriach komputerowych. Od początku poprzez 30. edycji ciągle ulepszamy i uaktualniamy program.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (osób z tytułem licencjata, inżyniera albo magistra). Program studiów jest tak skonstruowany, iż można je traktować nie tylko jako sposób znacznego podniesienia  kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka,  ale także jako sposób na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez wykształcenia i praktyki w zakresie zarządzania czy zarządzania logistycznego. Założeniem studiów jest traktowanie logistyki jako zarządzania przepływami w przedsiębiorstwie i w skali wielu przedsiębiorstw, konkurujących i zaopatrujących się na rynkach   międzynarodowych i krajowych - przy uwzględnieniu przepływów rzeczowych, informacyjnych i pieniężnych. Wiedza zdobyta na studiach może być wykorzystana zarówno w firmach   produkcyjnych i handlowych, jak i w firmach oferujących   obsługę   logistyczną ( transportowych, spedycyjnych, operatorów logistycznych). Studia są więc adresowane do menedżerów wszystkich szczebli, planistów i analityków w dziedzinie logistyki.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Strategie firm i łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie jakością
 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Cła i procedury celne
 • Komunikacja w biznesie
 • Koszty logistyki i zasobowo - procesowy rachunek kosztów
 • Prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw
 • Zarządzanie procesowe  w logistyce przedsiębiorstw
 • Systemy informacyjne w logistyce oraz w łańcuchach dostaw i e-commerce
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Zarządzanie projektami w logistyce
 • Mapowanie procesów
 • Symulacja procesów produkcyjno - logistycznych
 • Zarządzanie flotą transportową
 • Studia przypadków
 • Gra logistyczna "Zarządzanie łańcuchem dostaw"
 • Laboratorium oprogramowania ABC/RCA - projektowanie zasobowo - procesowego rachunku kosztów w logistyce
 • Seminarium podyplomowe

Program szczegółowy:

przedmioty: http://www.klit.ue.poznan.pl/cms/studia-podyplomowe-przedmioty

studia przypadków: http://www.klit.ue.poznan.pl/cms/studia-podyplomowe-analizy-przypadków

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Koszty logistyki i zasobowo - procesowy rachunek kosztów,
 • Prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw,
 • Systemy informacyjne w logistyce oraz w łańcuchach dostaw i e-commerce.

Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

Liczba godzin
224

Czas trwania studiów: dwa semestry (14 zjazdów po 16 godzin zajęć w soboty i niedziele).

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć należy listem poleconym w terminie do 15 października 2017 roku.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie finansowe
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • dwie koperty (małe) zaadresowane do siebie.

Kwestionariusz, podanie i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy wysyłać listem poleconym na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu, Studia Podyplomowe: "Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw", al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

Dodatkowe informacje

Informacji udziela wyłącznie Katedra Logistyki i Transportu (tel. 698417432, e-mail: studiapodlog@ue.poznan.plmarek.ciesielski@ue.poznan.pl).

Dodatkowe – ważne szczegółowe informacje – na stronie internetowej studiów:www.klit.ue.poznan.pl/cms/studia-podyplomowe.

Katedra Logistyki i Transportu znajduje się przy ul. Powstańców Wlkp. 16 (Wieżowiec Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, XV piętro).

 

Kierownik
prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. UEP, e-mail: marek.ciesielski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Logistyki i Transportu
Studia Podyplomowe" Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw"
ul. Powstańców Wlkp. 16
(Wieżowiec UEP, XV piętro)
tel. 698-417-432
kontakt: studiapodlog@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.