Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VII edycja).

Studia Podyplomowe "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"

Kontakt: email: kpips@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-83 Koszt uczestnictwa: 8450.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

ROZWIŃ SIEBIE, ZESPÓŁ, FIRMĘ

ZAJĘCIA PROWADZONE W MAŁYCH GRUPACH

PRACA Z PSYCHOLOGAMI I CERTYFIKOWANYMI COACHAMI

SUPERWIZJE - GRUPY 3 OSOBOWE

SESJE COACHINGOWE INDYWIDUALNE

GODZINY I COACHING ZALICZONY DO UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ ICF (International Coach Federation)

                ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ SKONCENTROWANĄ NA CZŁOWIEKU          

NOWOŚĆ!!!

 Test Personality I.D.TM Building Stronger Teams

 Test Personality I.D.® jest ROZSZERZONYM, ZAAWANSOWANYM narzędziem pomiaru osobowości typu DISC przeznaczonym do budowania samoświadomości, przeglądu predyspozycji indywidualnych, zwiększania wydajności pracy, rozwijania kompetencji EQ, doskonalenia międzyludzkiej komunikacji oraz lepszego zarządzania relacjami w pracy zespołowej.

Cele szczegółowe to:

 • przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania,
 • poznanie metody pracy coachingowej,
 • rozwój kompetencji coachingowych niezbędnych w pracy na różnych stanowiskach,
 • wzmocnienie kompetencji przywódczych,
 • przygotowanie kadry menedżerskiej do pełnienia roli coacha w organizacji,
 • rozwój kompetencji menedżerskich z obszaru Inteligencji Emocjonalnej (EQ).

 

Uczestnicy po skończonych studiach będą wiedzieli, jak: poprawiać skuteczność działań własnych oraz podległych osób, wspierać rozwój kompetencji własnych i innych, przygotować się do prowadzenia rozmów coachingowych, wybrać osoby do coachingu ze swojego zespołu, właściwie przekazywać informacje zwrotne o pracy podwładnych, rozwijać się jako menedżer i jako coach.

Uczestnicy będą potrafili: zarządzać coachingiem, wdrożyć coaching w codzienną pracę, prowadzić profesjonalne rozmowy coachingowe, rozwijać kompetencje własne i innych, przekazywać konstruktywne informacje zwrotne.

 

OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO CERTYFIKACJI ICF BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ W SWOJE PORTFOLIO

22 godziny szkoleniowe (z minimum 60 wymaganych przez ICF)

7 godzin mentoringu (z 10 wymaganych przez ICF)

godziny z przeprowadzonych sesji w zależności od indywidualnego zaangażowania słuchacza (100 godzin wymaganych przez ICF).

PIERWSZA I DRUGA EDYCJA STUDIÓW ZOSTAŁA OCENIONA BARDZO WYSOKO

OTO FRAGMENTY OPINII UCZESTNIKÓW:

PRZECZYTAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYMI OSOBAMI, JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

"Studia podyplomowe COACHING MENEDŻERSKI to był strzał w dziesiatkę. Poznałam fantastycznych ludzi, otwartych i pomocnych. Zajęcia w formie warsztatów były dynamiczne i bardzo praktyczne, prowadzone przez inspirujących trenerów. Dzięki nim odkryłam umiejętności i kompetencje, które były głęboko ukryte dla mnie. Uważam, że każdy świadomy menadżer powinien poznać proponowane na zajęciach narzędzia. Ja kończę studia z większą świadomością, co niekiedy bywa przerażające :-). Coaching to wolność, więc tak naprawdę od nas zależy, co z tym zrobimy".

Asia O., II edycja

ozy74@tlen.pl

 

"Studia podyplomowe COACHING MENEDŻERSKI organizowane przez UEP to był strzał w dziesiątkę i bardzo solidnie zainwestowane pieniądze. Od samego początku bardzo dobrze zorganizowane studia, przepływ informacji zawsze na czas, plan zjazdów, materiały od prowadzących wykłady bez żadnych opóźnień trafiały do nas i najważniejsze, byliśmy pod opieką bardzo doświadczonych wykładowców, którzy niejednokrotnie zarażali nas swoją pasją, byli otwarci na nas i chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Bardzo ważnym obszarem studiów była STREFA COACHA prowadzona przez trenerów: Agnieszkę Grys i Ewę Bareła (...) Ewa i Agnieszka bardzo szybko nawiązały wspaniały kontakt z grupą, nie istniały żadne bariery, liczne warsztaty zawsze były perfekcyjnie przygotowane, a energia Agnieszki i Ewy udzielały się nam wszystkim. (...) Agnieszka i Ewa pomogły zrozumieć nam że życie zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu i że zmiana jest najciekawszą częścią naszego życia, a wszystko zależy od tego jak do niej podejdziemy i co z tego weźmiemy dla siebie.”

Paweł Morawski, I edycja
pawel_morawski@poczta.pl


 

"(...) na studiach nauczyłam się wielu rzeczy: jak prowadzić sesje coachingowe, jak używać narzędzi, jak zarządzać, ale co najważniejsze, nauczyłam się jak słuchać - słuchać innych, ale też słuchać siebie i jak zadawać pytania: otwierające, pogłębiające, trafne. Poszłam na studia z zamiarem zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, a wyszłam przede wszystkim z większą świadomością siebie".

Anna Markowska, II edycja

anna.marta.markowska@gmail.com

 

„Studia podyplomowe COACHING MENEDŻERSKI wprowadziły wiele zmian do mojego życia zawodowego jak i prywatnego. (...) Jeśli chodzi o samych prowadzących to ich wieloletnie doświadczenie, rzetelna wiedza, indywidualne podejście do każdego uczestnika, ich niesamowite osobowości, sprawiły, że w czasie zajęć chciało się z siebie dawać 200%. Gdyby istniała edycja drugiego stopnia, nie wahałabym się ani chwili by w niej uczestniczyć”.

Justyna Suliba, I edycja
jsuliba@gmail.com

 

"Dokładnie rok temu zastanawiałam się, z której oferty edukacyjnej z zakresu coachingu skorzystać. Wydatek niemały, możliwości edukacyjnych wiele, a na dodatek nie byłam żadnym menedżerem, a jedynie osobą pragnącą zgłębić tajniki coachingu. Moje wątpliwości rozwiałam zapoznając się nie tylko z założeniami programowymi studiów, a przede wszystkim z praktyką oraz warsztatem zawodowym wykładowców. Dziś już wiem, że dokonałam najmądrzejszego wyboru spośród wielu istniejących ofert kształcenia, a poczyniona inwestycja we własny rozwój zawodowy wygenerowała maksymalne zyski (...)".

Hanna Nowicka, II edycja

hanka.now@wp.eu

 

 „(...) Już na inauguracji kadra wykazała się pełnym profesjonalizmem i otwartością na drugiego człowieka. Z każdym następnym spotkaniem było coraz lepiej. Rzetelna wiedza, terminowość, bogactwo narzędzi, odpowiadanie na potrzeby słuchaczy oraz wiele godzin nadzorowanej praktyki coachingowej to tylko część zalet. Najważniejszą rzeczą dla mnie, którą dały mi te studia była ZMIANA. (...)”

Wioletta Lewicka, I edycja
lewicka_w@wp.pl

 „Studia podyplomowe COACHING MENEDŻERSKI rozpoczęłam z myślą pogłębiania moich kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu. Dlatego też dużą wartość miały dla mnie zajęcia prowadzone w ramach strefy coacha. Już od pierwszych zajęć można było odczuć ich szczególny charakter: pełen zaufania, szacunku, zrozumienia i otwartości na nas – uczestników. (...) Zajęcia te były dla mnie interesującą przygodą a zdobyta wiedza i umiejętności pomocne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.”

Hanna Gładysz-Ioannou, I edycja
gladysz-ioannou@wp.pl


"Studia podyplomowe COACHING MENEDZERSKI to jedna z najlepszych inwestycji w moim życiu. Czas poświęcony na zjazdach to ciągła nauka, rozwój, poznawanie siebie. To niezwykli ludzie, którzy stworzyli jedyną tak niepowtarzalna grupę, ale grupy by nie było gdyby nie dwa podstawowe źródła wiedzy czyli Ewa i Agnieszka. To one zaraziły coachingiem, to one pokazały narzędzia i działania, to one otworzyły drzwi, przez które wcześniej nie miałam okazji wejść. Studia te to niezwykła przygoda dla laików takich, jakim byłam ja. Ciekawa forma prowadzenia studiów umożliwiła rzeczywiste poznanie czym jest coaching. (...) Jeśli chcesz się rozwijać, głębiej poznać siebie, potrzebujesz menedżerskich wskazówek to te studia skierowane są do Ciebie.”

Katarzyna Chmielewska, I edycja
k.chmielewska.gp@gmail.com

 

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie.

W szczególności studia kierowane są do następujacych grup:

  Osoby przygotowujące się do roli menedżera w organizacji
  Profesjonalni doradcy zawodowi
  Specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
  Menedżerowie, dyrektorzy i kierownicy różnych działów
  Osoby mające kontakt z klientem
  Przedstawiciele handlowi
  Psychologowie
  Trenerzy
  Konsultanci
  Przyszli coachowie
  Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje
  Środowiska edukacyjne

Program

STUDIA PROWADZONE SĄ METODĄ WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

Program studiów oparty jest na czterech filarach:

STREFA PSYCHOLOGA - zajęcia dostarczą wiedzy z zakresu psychologii i podstawowych mechanizmów  zachowań ludzi (20 godzin dydaktycznych)

STREFA COACHA - słuchacz  zapozna się z wiedzą o coachingu, postawie i kompetencjach coacha oraz stosowanych narzędziach i technikach  coachingowych,  wspierających rozwój menedżera, zespołu i organizacji (110 godzin dydaktycznych)

STREFA MENEDŻERA - warszaty służące  rozwojowi umiejętności  zarządczych, doskonalących kompetencje menedżerskie związane z inteligencją emocjonalną – identyfikacja emocji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie czasem Assessment Center, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie (70 godziny dydaktyczne)

STREFA PRAKTYKA - sesje mentoringowe, coaching indywidualny, superwizje

 • praca oparta na modelu coachingowym (w grupach 6 do 9 osób) - 4h
 • superwizje (3 osobowe grupy) - 4h 
 • indywidualne sesje coachingowe uczestników studiów z certyfikowanymi coachami - 7h każdy uczestnik
 • konsultacje - 7h

UCZESTNICY MIĘDZY SOBĄ BĘDĄ PROWADZILI COACHING (W PARACH) - PO 4H KAŻDY ZE SŁUCHACZY

 

Zajęcia prowadzone sa przez fachowców z zakresu psychologii i coachingu. Oto ich sylwetki:

Tomasz Antoszek, prawnik i psycholog
Członek Polskiego Centrum Mediacji, prawnik i psycholog biznesu, trener.
Wykształcenie z zakresu prawa i psychologii zdobywał na Uniwersytetach w Poznaniu i w Wiedniu. Uzyskał certyfikat mediatora PCM [szkolenie z mediacji] oraz stopień doktora w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 

Ewa Bareła, coach ACC ICF

Certyfikowany Coach  CoachWiseTM, mentor, konsultant. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) - CoachWise EssentialsTM oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM. Członek International Coach Federation (ICF Global i Polska). Od ponad 20 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania czasem, kompetencjami, talentami i ludźmi, w zakresie komunikacji, budowania motywacji, równowagi, asertywności i kreatywności.  Posiada duże doświadczenie w pracy na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej. Pracowała indywidualnie jako coach z kadrą kierowniczą wyższego szczebla takich firm jak: GlaxoSmithKline, Elektrum, Ruukki Polska, Boehringer Ingelheim, Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Polbank.  Prowadzi bussines & executive coaching, life coaching i coaching kariery.


Agnieszka Grys, Coach PCC ICF

Od 2000 trener, doradca biznesowy, a od 2006 także coach. Coach z akredytacją PCC ICF (Professional Certified Coach), coach metody CochWiseTM, ekonomista i manager (podyplomowe studia menedżerskie). Absolwentka programu rozwojowego akredytowanego przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF)- CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM, CoachWise ProficiencyTM i Akademi Coachingu Relacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej TRANSMISJA. Członek International Coach Federation (ICF Global i ICF Polska) i Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Od 2006 kieruje firmą szkoleniową Jak-Marketing Dialog. W ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Realizuje swoje pasje w obszarach strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży.

Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Oprócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu.
Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów coachingowych (ponad 2000 godzin coachingu indywidualnego w tym m.in. z handlowcami z menedżerami), około 3500 godzin coachingu sprzedażowego). Specjalizuje się w pracy nad rozwojem i efektywnością. Pracuje z klientami w oparciu o zróżnicowane modele coachingowe. Jednym z nich jest model GROW i mapa CoachWise. Pracuje metodą coachingu co-active i co-creative. Obie te metody są oparte na przekonaniu, że klient jest z natury kreatywny, zdolny, mądry, dobry i nie potrzebuje naprawiania czy pouczania oraz, że może „zdobyć to czego pragnie w realizacji swoich celów i dążeń, bez mówienia co i jak ma robić i bez robienia tego za niego”- (def. za CoachWise). Wykorzystuje w pracy również elementy coachingu prowokatywnego.


Agnieszka Kropacz

 Certyfikowany coach CoachWiseTM. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - magister psychologii. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń mendżerskich z zakresu komunikacji, obsługi klienta oraz efektywności osobistej i zespołowej. Konsultant wewnętrzny w dużej firmie korporacyjnej, wspierający głównie proces trudnych zmian przeprowadzanych w biznesie.

Prowadzi coaching biznesowy, menedżerski, coaching efektywności osobistej oraz coaching grupowy. Pracuje z kadrą menedżerską pełniąc rolę coacha, konsultanta i doradcy biznesowego, a także facylitatora w pracy z grupami. Współtworzy i prowadzi program "Coachido", poprzez który wdraża i rozwija coaching w organizacji. W biznesie pełni również rolę konsultanta OETeam (Organizational Effectiveness Team), dzięki czemu wspiera jednostki i zespoły w efektywnym przeprowadzaniu trudnych zmian oraz w rozwiązywaniu konfliktów, jak i w budowaniu i integrowaniu nowych zespołów.


Anna Pezacka-Gumna, psycholog
Rekomendowany trener PTP I stopnia, psychoterapeuta, międzynarodowy nauczyciel trenerów DISC.

 

Olga Grabowska-Chenczke, psycholog

psycholog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki, Wydział Społęczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, pracowała jako asystent w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Kinga Wdowicka, coach ICC

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy Coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu LAB. Jako coach od wielu lat specjalizuje się w projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Pomaga rozwijającym się firmom i ich pracownikom w naturalnym procesie przechodzenia zmian. Prowadzi sesje executive coachingu, biznes coachingu oraz life coachingu.

 

oraz przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - specjalistów HR i rynku pracy. Są nimi:

 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
 • dr hab. Maciej Ławrynowicz
 • dr Magdalena Andrałojć
 • dr Piotr Michoń
 • dr Joanna Schmidt
 • dr Bartosz Sławecki
 • dr Anna Wach-Kąkolewicz
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: słuchaczy obowiązuje zdanie pisemnego i ustnego egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z całych studiów (część ustna – strefa coacha, część pisemna – strefa menedżera i strefa psychologa) oraz uzyskanie ocen z następujących przedmiotów:

- Podstawy pracy coachingowej w organizacji,

- Kontrakt w coachingu,

- Podstawy psychologii poznawczej

- Emocje, działania emocjonalne

- Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana

a także zaliczenie pozostałych przedmiotów i warsztatów.

PROGRAM STUDIÓW NIE ZAKŁADA PISANIA I OBRONY PRACY PODYPLOMOWEJ - studia kończą się egzaminem.

Liczba godzin
217

Studia trwają dwa semestry. Zaczynają się w październiku 2017 r. i kończą we wrześniu 2018 r.

Formuła studiów przewiduje zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), średnio co trzy tygodnie (ok. 12 zjazdów).

Koszt uczestnictwa
8450.00 zł

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na cztery raty - płatne:

- pierwsza rata w wysokości 2 250,00 zł płatna do 13 października 2017 r.

- druga rata w wysokości 2 200,00 zł płatna do 30 listopada 2017 r.

- trzecia rata w wysokości 2 000,00 zł płatna do 31 stycznia 2018 r.

czwarta rata w wysokości 2 000,00 zł płatna do 31 marca 2018 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie,
kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
ksero dowodu osobistego,
dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).


Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Ekonomii

ul. Towarowa 53, (pokój 304, tel. 061-854-38-83
e-mail: kpips@ue.poznan.pl)

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem COACHING MENEDŻERSKI

Dodatkowe informacje

STUDIA POWSTAŁY DZIĘKI OGROMNEMU WSPARCIU PROFESJONALNYCH COACHÓW, PRACOWNIKÓW

JAK - MARKETING DIALOG      (jak-md.pl)

Kierownik
dr Magdalena Andrałojć, e-mail: m.andralojc@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.