Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR

Kontakt: email: kpips@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-83 Koszt uczestnictwa: 7900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Jedyne takie studia podyplomowe w Polsce.

Ponad 80% praktyki, dwa semestry, jeden weekend w miesiącu.

Cel studiów:

Studia są organizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z SNP Poland - Partnerem Ekspertem SAP w zakresie HR. Jest to unikalna okazja na poznanie systemu SAP HR bezpośrednio na warsztatach prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i kierowników projektów. SAP HR to światowy standard systemu wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim w dużych organizacjach. SNP Poland jest wiodącą firmą wdrożeniową SAP w Polsce, jako Partner Ekspert SAP HR posiada największe doświadczenie i potencjał w zakresie wdrożeń i rozwoju tych systemów w kraju.  

 Słuchacze poznawać będą m.in. 

·         metodyki projektowe, 
·         przykłady z projektów wdrożeniowych SAP w Polsce i na świecie, 
·         aspekty związane z zarządzaniem projektami,
·         metody przygotowywania się firm do wdrożenia tego typu systemów.   

 Co można zyskać? 

        

  • dzięki studiom Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR stają się Państwo atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Osobami znającymi system SAP zainteresowane są w szczególności firmy, które już ten system wdrożyły lub planują wdrożyć. Są to m.in. ABB, BASF, GSK, KGHM, NIVEA, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Piotr i Paweł, Żabka, Makro, Real, Castorama, ING, MAN, Orlen, onet.pl, TVN i wiele innych,
  • studia są znakomitą okazją poznania jednej z wiodących firm wdrażających SAP w Polsce. (zobacz więcej na stronie SNP Poland) 

 

 

 

 

 

Dla kogo są studia Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR?·       

dla absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. W szczególności dla osób, które w swej pracy chcą usprawniać procesy zarządzaniem ludźmi w organizacji poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych.

 

„Chcemy trafić do osób, które planują związać swoją karierę z SAP HR lub tych którzy mają już jakieś doświadczenia w systemie ale chcą dogłębnie poznać tą tematykę. Inicjatorzy studiów uważają, że współpraca z partnerami biznesowymi jest bardzo potrzebna i daje szersze możliwości odpowiadania na rynkowe potrzeby w zakresie dostępu do wiedzy” tłumaczy Wojciech Maćkowiak, który jest koordynatorem projektu studiów podyplomowych SNP Poland .
Program

Program studiów przewiduje realizację 180 godz. w tym 152 godzin zajęć praktycznych prowadzonych w formie warsztatowej z wykonywaniem ćwiczeń na przygotowanych przez SNP Poland systemach SAP, dzięki umowie SAP University Aliance. W programie przewidziane są również wykłady poszerzające wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, które prowadone będą przez praktyków i pracowników Uniwersytetu.

Teoria zarządzania kapitałem ludzkim (28h)

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
System komunikacji wewnętrznej w organizacji 
Planowanie zatrudnienia i opisy stanowisk pracy
Rekrutacja i selekcja
Ocena pracowników
Motywowanie i wynagradzanie pracowników 
Rozwój pracowników i szkolenia  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia warsztatowe (152h)

SAP HR: Oprogramowanie w modelu On premise / wprowadzenie i przegląd modułów
SAP HR: Administracja kadrami - struktura organizacyjna w SAP HR 
SAP HR:  Administracja kadrami - procesy kadrowe w SAP HR
SAP Success Factors: Oprogramowanie w modelu chmurowym SaaS / wprowadzenie i przegląd modułów
SAP Success Factors: Employee Central procesy kadrowe
SAP HR: Czas pracy, ocena czasu pracy
SAP HR: Rozliczenie płac - rozliczenie płac, składniki płacowe, księgowanie listy płac, raportowanie płacowe
SAP SuccessFactors: Czas pracy w aplikacjach chmurowych i mobilnych 
SAP SuccessFactors: Employee Central Payroll - rozliczanie listy płac w chmurze
SAP SuccessFactors Recruiting Management - system zarządzania rekrutacjami
SAP SuccessFactors Performance & Goals - system celów i ocen 
SAP  SuccessFactors Learning Management - system zarządzania szkoleniami
SAP SuccessFactors rozwój aplikacji dodatkowych na HANA Cloud Platform
SAP HR Przykłady rozwoju systemu SAP, migracja danych do SAP HR, procesy testowania systemu
SAP HR Portal i aplikacje samoobsługowe FIORI
Przygotowanie do wdrożenia SAP HR
Metodyka projektowa dla wdrożeń SAP HR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: słuchaczy obowiązuje zdanie egzaminów z następujących modułów problemowych:

-    Rozwój pracowników i szkolenia

-    Administracja kadrami - procesy kadrowe w SAP HR

-    SAP SuccessFactors Learning Management - system zarządzania szkoleniami

oraz egzamin końcowy

 

Liczba godzin
180

Czas trwania studiów dwa semestry (od października 2018 r. do września 2019 r.), zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
7900.00 zł

Terminy wnoszenia opłat za studia:

a) w przypadku płatności jednorazowej – 7 900,00 zł od osoby, przy czym termin płatności upływa z dniem 13.10.2018;

b) w przypadku płatności w dwóch ratach – 8 450,00 zł od osoby, płatne:

- pierwsza rata w wysokości – 3 950,00 zł, płatna w terminie do 13.10.2018;

- druga rata w wysokości – 3 950,00 zł płatna w terminie do 31.01.2019.

c) w przypadku płatności w czterech ratach – 7 900,00 zł od osoby, płatne:

- pierwsza rata w wysokości – 2 500,00 zł, płatna w terminie do 13.10.2018;

- druga rata w wysokości – 2 000,00 zł płatna w terminie do 31.01.2019;

- trzecia rata w wysokości – 1 700,00 zł płatna w terminie do 31.03.2019;

- czwarta rata w wysokości – 1 700,00 zł płatna w terminie do 31.05.2019;

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • ksero dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem SAP-HR

Kierownik
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP, e-mail: m.lawrynowicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
ul. Towarowa 53, pokój 304

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.