Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia podyplomowe

Lean Manufacturing (edycja VIII)
rekrutacja trwa do 28.02.2022