Konferencja naukowa "Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego"

Katedra Finansów Publicznych oraz Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową „Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego”. Współorganizatorem konferencji jest także Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Głównym celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów, z jakimi mierzy się współczesny audyt wewnętrzny, a także wymiana doświadczeń w tym obszarze. Dodatkowo konferencja stwarza możliwość promowania zawodu audytora wewnętrznego i zaprezentowania studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych", organizowanych przez Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nad którymi patronat merytoryczny sprawuje od tego roku IIA Polska. Konferencja będzie również dobrą okazją do uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz realizacji dziesięciu edycji wspomnianych studiów podyplomowych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Dla Członków IIA Polska udział w Konferencji będzie dodatkowo premiowany 5 punktami CPE, w tym 2 punktami za etykę.Termin: 23 października 2019 r., godz. 9:00-15:30
Miejsce: sala 111A, Gmach Główny UEP, Al. Niepodległości 10, Poznań

Program konferencji
Temat: Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego
Termin: 23 października 2019, godz. 9.00 - 15.30
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10, Gmach Główny, sala 111A
09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji

 • prof. Maciej Szymczak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw., Kierownik Katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • mgr Iwona Bogucka, Wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

10.20 – 11.30 SESJA I - Informacja i komunikacja w audycie wewnętrznym w dobie cyfryzacji
Moderator : dr Joanna Przybylska, UEP

Komunikacja w dobie cyfryzacji

 • dr hab. Jacek Trębecki, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Waldemar Rydziak, prof. nadzw. UEP

Rola audytu w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji

 • Wiesław Kasprzak, Ekspert, Blue Energy Sp. z o.o.

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.40 SESJA II – Propagowanie postaw etycznych w nowoczesnym audycie
Moderator : dr Joanna Przybylska, UEP

Nadużycia w e-gospodarce

 • Adam Grys, Risk Manager, PayU

Rola sygnalisty w zgłaszaniu nadużyć

 • Iwona Bogucka, Wiceprezes IIA Polska

Znaczenie wartości etycznych w nowoczesnym audycie

 • dr Anna Waligóra, UEP

13.40 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 15.15 SESJA III – Wyzwania dla audytu wewnętrznego
Moderator : Iwona Bogucka, Wiceprezes IIA Polska

Szanse i zagrożenia dla współczesnego audytu

 • Joanna Mrowicka, MBA, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Audyt wewnętrzny w sektorze prywatnym i publicznym – dwa światy czy wzajemne źródła inspiracji?

Panel ekspercki z udziałem przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego

 • Joanna Mrowicka, MBA, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • Marzena Kujawa, CGAP, Kierownik Audytu Wewnętrznego, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Audytor Wewnętrzny
 • Anna Koźmińska, Kierownik Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Audytor Wewnętrzny
 • Krzysztof Dworczak, Współwłaściciel Business Watch Sp. z o.o., Audytor Wewnętrzny
 • Krzysztof Siedlecki, CIA, Biegły Rewident, PMP®, AgilePM® HiProMine S.A.

15.15 – 15.30 Podsumowanie konferencji
Organizatorzy Konferencji
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Komitet naukowy
 • mgr Iwona Bogucka, Wiceprezes IIA Polska
 • mgr Monika Rożek, Koordynator WRK IIA Polska
 • mgr Monika Jankowska, Zastępca Koordynatora WRK IIA Polska
 • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP
 • dr. hab. Sławomira Kańduła, prof. nadw. UEP
 • dr. hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP
 • dr Joanna Przybylska, UEP
Komitet organizacyjny
 • mgr Monika Rożek, Koordynator WRK IIA Polska
 • mgr Monika Jankowska, Zastępca Koordynatora WRK IIA Polska
 • dr Monika Banaszewska
 • dr Jacek Jastrzębski
 • dr Aneta Kaczyńska
 • dr Joanna Przybylska
 • dr Wojciech Świder

 

Kontakt

dr Joanna Przybylska

Katedra Finansów Publicznych
tel. 61 854 39 44
joanna.przybylska@ue.poznan.pl

 

Patronat medialny nad konferencją objęli:
TVP3 Poznań
Radio Poznań
Infor.pl
Magazyn "Audyt i Zarządzanie"