Studia podyplomowe

Wysoka ranga akademicka Uczelni umożliwia kształcenie ekonomiczne na wszystkich poziomach, w tym także prowadzenie studiów podyplomowych, doktoranckich, międzynarodowych studiów Master of Business Administration.

Współcześnie szczególnego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, stąd też waga, jaką UEP przykłada do studiów podyplomowych. Studia podyplomowe z jednej strony umożliwiają doskonalenie ekonomistów, a z drugiej pozwalają na zdobycie nowych, dodatkowych kwalifikacji osobom, które ukończyły inne kierunki studiów.

Ujęte w ofercie propozycje studiów są powszechnie dostępne dla osób z wyższym wykształceniem. Niezależnie od zawartych na stronie internetowej propozycji Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe zamknięte na zlecenie poszczególnych przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń lub wybranych kręgów osób.

Bankowość, ubezpieczenia

Wydział Ekonomii

Wydział Zarządzania

 

Audyt, controlling, finanse, rachunkowość i podatki

Wydział Ekonomii

Wydział Zarządzania

 

Handel, marketing

Wydział Ekonomii

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Towaroznawstwa

Wydział Zarządzania

 

Metody ilościowe w zarządzaniu

Wydział Ekonomii

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Organizacja i zarządzanie, strategia organizacji

Studia międzywydziałowe

Wydział Ekonomii

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Wydział Towaroznawstwa

Wydział Zarządzania

 

Zarządzanie nieruchomościami

Wydział Zarządzania

 

Potencjał społeczny w organizacji

Wydział Ekonomii

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Zarządzania

 

Towaroznawstwo, zarządzanie jakością

Wydział Towaroznawstwa

 

Integracja europejska, fundusze europejskie

Wydział Ekonomii

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Zarządzania

 

Logistyka

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Zarządzania

 

Inne

Wydział Ekonomii

rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 06.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 25.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 25.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 05.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 28.09.2014
rekrutacja trwa do 25.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 03.10.2014
rekrutacja trwa do 10.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 10.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 12.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.10.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014
rekrutacja trwa do 30.09.2014