Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia podyplomowe

Zobacz kierunki studiów podyplomowych

Wysoka ranga akademicka Uczelni umożliwia kształcenie ekonomiczne na wszystkich poziomach, w tym także prowadzenie studiów podyplomowych, doktoranckich, międzynarodowych studiów Master of Business Administration.

Współcześnie szczególnego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, stąd też waga, jaką UEP przykłada do studiów podyplomowych. Studia podyplomowe z jednej strony umożliwiają doskonalenie ekonomistów, a z drugiej pozwalają na zdobycie nowych, dodatkowych kwalifikacji osobom, które ukończyły inne kierunki studiów.

Ujęte w ofercie propozycje studiów są powszechnie dostępne dla osób z wyższym wykształceniem. Niezależnie od zawartych na stronie internetowej propozycji Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe zamknięte na zlecenie poszczególnych przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń lub wybranych kręgów osób.